Правила внутрішнього розпорядку

«УЗГОДЖЕНО»
на засіданні Правління
ГО СТ «ДЕЛЬТА»
Протокол засідання № 97
від 25.12.2014р.

«УЗГОДЖЕНО»
Решенням Зборів
уповноважених представників
ГО СТ «ДЕЛЬТА»
Протокол № 25 від 15.01.2015р.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕЛЬТА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Правила внутрішнього розпорядку», надалі «Правила» поширюються на всіх членів, надалі «Садоводів», громадської організації садівниче товариство «ДЕЛЬТА», надалі «Товариство» та обов’язкові для виконання Садоводами, членами їх сімей, родичами та особами, які їх відвідують.
1.2. Постійна турбота про додержання Правил – самообмеження на користь колективу – основний принцип поведінки Садовода та членів його родини.
1.3. Додержання Правил контролюється Правлінням Товариства.
1.4. Садовод зобов’язується своєчасно надавати (обновляти) Правлінню контактну інформацію свою або своєї довіреної особи (телефон, адресні дані). В 10-денний строк повідомити Правління про зміну місця проживання або прізвища.
1.5. Садовод не має права перешкоджати виконанню службових обов’язків технічному персоналу Товариства (електрик, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, контролер та ін.) на своїй ділянці та прилеглій до ділянки території.
1.6. Садовод зобов’язується дотримуватись цих Правил, утримувати дім, господарські споруди, проїзди, рекреаційні площадки, прилеглі до ділянки території, елементи інфраструктури (у відповідності з вимогами протипожежної безпеки та екологічними вимогами).
Виконувати забудову (реконструкцію) будівель на земельній ділянці, у відповідності до діючих правил та норм, узгоджувати будівництво з Правлінням ГО СТ «ДЕЛЬТА».
1.7. За порушення Правил внутрішнього розпорядку членами сімей Садоводів та їх гостями, крім прямих винуватців, несе відповідальність і сам Садовод.

2. ПОВЕДІНКА ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА І ЧЛЕНІВ ЇХ СЕМЕЙ

2.1. Кожен Садовод повинен пам’ятати, що садівниче господарство – це єдине господарство, а садівнича ділянка призначена не тільки для садівництва та городництва, але й є місцем відпочинку, де Садоводи відпочивають після плодотворної праці. При цьому необхідно додержуватись правил добросусідства, не допускати дій, які можуть заважати нормальній роботі та відпочинку на садових ділянках.
Дружба та взаємодопомога між садоводами та членами їх сімей – необхідна умова успішної роботи та гарного відпочинку в саду.
2.2. На садових ділянках повинна дотримуватися тиша. Заборонено з 22:00 до 7:00 користуватися магнітофонами, радіоприймачами і телевізорами на великій гучності, що заважає сусідам. В період з 22:00 до 7:00 не можна також проводити шумні роботи: колоти дрова, користуватися електроінструментами і т.д., а також влаштовувати шумні алкогольні вечірки.
2.3. Не дозволяється на території Товариства вести будь-яку виробничу або комерційну діяльність, авторемонтні роботи, іншу професійну діяльність, що не передбачена Статутом Товариства, за виключенням добровільного благоустрою території Товариства, надання інформаційних та юридичних послуг. Всі види робіт повинні бути узгоджені з Правлінням Товариства до укладання договору та початку їх виконання.
За своїм рішенням, Правління вправі укласти договір на сезонну торгівлю на території Товариства товарами першої необхідності (продукти харчування, господарський інвентар, посадкові культури та інше).
2.4. Забороняється проводити будь-які дії, що призводять до ушкодження водопроводу, дренажної системи, ліній електропередачі, суспільних заборів, воріт (шлагбауму), доріг та узбіч, траншей та іншого обладнання Товариства. Ремонтні роботи по усуненню будь-яких пошкоджень, що виникли в наслідок таких дії виконується за рахунок Садовода, з вини якого сталося ушкодження.
2.5. При наявності ознак порушення робочого стану громадського водопроводу, лінії електропередачі, доріг тощо або ознак, які можуть привести до цього, Садовод негайно сповіщає Правління, а в разі його відсутності – охорону, слюсаря-водопровідника, електрика.
2.6. Дороги Товариства можуть використовуватися тільки для проходу або проїзду. Забороняється перекривати існуючі проходи і проїзди.
2.7. Забороняється проведення робіт поза територією особистої ділянки. Будь-які роботи на землях загального користування здійснюються тільки з письмової згоди Правління.
2.8. У разі порушення колишнього вигляду майна загального користування, в тому числі, розкриття доріг, Садовод зобов’язаний за свій рахунок привести зазначене майно до свого попереднього стану.
2.9. Забороняється посадка дерев під лініями електропередачі.
2.10. Забороняється засмічувати територію Товариства в т.ч. дрібним побутовим сміттям (обгортки харчових продуктів, сигаретні пачки, пляшки, пакети тощо).
2.11. Малогабаритні побутові відходи повинні складатися в контейнер Товариства в спеціальних господарських пакетах.
Відходи рослинного походження (листя, бадилля, гілки, залишки фруктів і овочів тощо) утилізуються Садівником самостійно (компостуються на своїй ділянці).
Категорично забороняється виносити сміття і відходи на територію загального користування. Великогабаритні побутові відходи (меблі, побутова техніка, будівельне сміття тощо) повинні утилізуватися власником самостійно.
2.12. Працювати з органічними добривами, компостувати харчові відходи і фекалії необхідно, не допускаючи поширення від них запаху, а спалюючи побутові відходи, також і великої кількості диму.
2.13. Садовод несе відповідальність перед іншими Садівниками і Правлінням ГО СТ «ДЕЛЬТА» за дії / бездіяльність робітників, що залучаються ним до роботи на своїй ділянці.
2.14. Садовод самостійно відповідає перед державними контролюючими органами за роботи, що виконуються на його ділянці, в тому числі за отримання необхідних ліцензій, рішень.
2.15. Не допускається захаращення ділянок землі (спорудження госп. Будівель), по якій проходять лінії водопроводу і електропередачі. Садовод несе персональну відповідальність за доступність проведення робіт з ремонту та обслуговування інфраструктури Товариства на своїй ділянці. У разі невиконання своїх обов’язків у встановлені терміни, Садовод буде компенсувати витрати з розчищення ділянки і прилеглої до неї території за свій рахунок.
2.16. Забороняється виводити каналізаційні та інші технічні споруди на дорогу і за територію своєї ділянки.
2.17. Не допускається перебування сторонніх осіб, які не є гостями (орендарями) або відвідувачами Садівника. У разі появи підозрілих осіб Садівник повинен повідомити про це охоронному агентству по тел. (097) 02-14-777 (цілодобово).
2.18. У разі здачі своєї ділянки (будови) в оренду, Садовод зобов’язаний попередньо письмово сповістити про це Правління, вказавши паспортні дані орендаря і терміни його проживання на території Товариства. У разі відсутності даних про перебування на ділянці Власника третіх осіб, Правління залишає за собою право залучення правоохоронних органів для перевірки законності перебування даних громадян на території Товариства.
2.19. Садівникам забороняється доставка вантажів по території Товариства транспортом вантажопідйомністю більше 10т.
2.20. Забороняється самостійне підключення електрики на ділянку з лінії електропередачі, а також, неузгоджена з Правлінням, підключення Садівника в систему водопостачання Товариства.
2.21. Категорично заборонено на ділянках розпалювати багаття без найсуворіших заходів безпеки, забезпечення належного контролю. При розведенні багаття на ділянці Садовод зобов’язаний враховувати інтереси сусідів поблизу розташованих ділянок. Садовод несе особисту відповідальність за нерозповсюдження вогню.
2.22. Забороняється зберігання в особистих приміщеннях і на території ділянок вибухових або легкозаймистих матеріалів, за винятком пального для побутової садової техніки, що зберігається в місці, обладнаному з урахуванням вимог протипожежної безпеки.
2.23. У разі виникнення займання або пожежі Садовод негайно викликає, використовуючи особисті засоби зв’язку, пожежну охорону і оповіщає охоронне агентство.
2.24. На території ГО СТ «ДЕЛЬТА» забороняється використання вогнепальної і пневматичної зброї, використання піротехнічних засобів.
2.25. За систематичне (неодноразове) порушення цих Правил, член Товариства може бути виключений з числа членів Товариства відповідно до Статуту ГО СТ «ДЕЛЬТА». При виключенні з членів Товариства припиняється подача електроенергії та інших послуг.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА.

3.1. По організації та утриманню садових ділянок:
Кожен член садівничого Товариства ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
3.1.1. Користуватися землею тільки в межах відведеної йому ділянки, не допускаючи її збільшення і використання землі за межами ділянки. Земельна ділянка має бути обмежена огорожею, яка буде відповідати естетичним вимогам. Огорожа земельної ділянки має бути виконано протягом 1 року після придбання.
3.1.2. Зводити нові або перебудовувати старі будови відповідно до діючих норм і тільки після отримання на це дозволу Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА».
3.1.3. Мати вільний прохід від будівель і посадок до межі із сусідами не менше 0,5 м.
Посадку дерев і кущів здійснювати від межі сусідських ділянок:
• яблуні і груші — на відстані не менше 3-х метрів;
• вишні і сливи — на відстані не менше 1,5 метрів;
• кущі — на відстані не менше 1.0 метра
3.1.4. Утилізувати або знищувати відходи, що виникли в результаті господарської діяльності на території своєї ділянки, не допускаючи забруднення відходами навколишньої території.
3.1.5. Своєчасно проводити агротехнічні заходи і очищення саду від бур’янів і шкідників.
3.1.6. Забороняється вирощування і зберігати на садових ділянках високорослих (вище 8 метрів) дерев.
3.1.7. Забороняється загороджувати і зменшувати ширину доріг насадженнями, будівельними матеріалами тощо.

3.2. По дорожніх спорудах:
Кожний член Садівничого Товариства ЗОБОВЯЗАНИЙ:
3.2.1. Стежити за станом дороги навпроти своєї ділянки: відводити воду в кювети з колії і ям, які утворилися на проїжджій частині, вирівнювати проїжджу частину, засинаючи колії і ями.
3.2.2. Очищати узбіччя від дерев і чагарників.
3.2.3. Кювети утримувати в чистоті і справному стані.
3.2.4. Розвантажені на вулиці близько садової ділянки вантажі негайно прибирати на територію своєї ділянки, не допускаючи труднощів проїзду автомашин і відведення води по кюветах.
3.2.5. Ставити на стоянку на вулиці автомашини, причепи та ін. Автотранспорт, який заважає проїзду автотранспорту – забороняється.
3.2.6. Не допускається: посадка дерев, чагарників і влаштування будь-яких споруд, які звужують проїжджу частину; засмічення дороги і кюветів сміттям.
3.2.7. При необхідності відводити воду зі своєї ділянки, щоб не допускати підтоплення або перезволоження сусідніх ділянок.
3.2.8. Не допускається проїзд вулицями Товариства на автомашинах, мотоциклах, мопедах і інших видах транспортних засобів зі швидкістю більше 10 км / год, а на Центральній вулиці – швидкість руху автотранспорту обмежується до 40 км / год.
3.2.9. У разі нанесення шкоди дорожнім спорудам Садовод несе повну відповідальність і відшкодовує за свій рахунок їх відновлення.

3.3. По водопроводу:
Кожний член Садівничого Товариства ЗОБОВЯЗАНИЙ:
3.3.1. Забезпечити вільний доступ до водопровідної магістралі, прокладеної до садової ділянки або між садовими ділянками, для її огляду або ремонту, для чого на відстані 0,5 метра від магістралі видалити всі насадження, будівлі і не складувати матеріали.
3.3.2. Не залишати на ніч відкриті крани з підключеними шлангами або без них, не допускати витоків води в кювети і яри при поливі.
3.3.3. Негайно доводити до відома про аварії на водопровідних мережах слюсаря – водопровідника.
3.3.4. Забороняється самовільно відкривати водопровідні колодязі, магістралі, закривати або відкривати засувки і вентилі магістралей.

3.4. По електропостачанню:
Кожний член Садівничого Товариства ЗОБОВЯЗАНИЙ:
3.4.1. Забезпечувати знеструмлення внутрішньої електропроводки по залишенні ділянки всіма проживаючими на ній.
3.4.2. Не допускати, щоб гілки дерев торкалися електричних проводів загальних мереж, вводів і внутрішньої проводки. Відстань від проводу до найближчої гілки повинно бути не менше двох метрів.
3.4.3. Користуватися електроенергією тільки при справній електропроводці і при опломбованому електролічильнику.
3.4.4. Користуватися електроприладами тільки, забезпечивши їх установку відповідно до правил їх експлуатації.
3.4.5. При виявленні у Садівника зміни схеми включення електролічильника, його ушкодження, зриву пломби, штучного гальмування диску або інших порушень з метою зниження показань споживання електроенергії виконується перерахунок за користування електроенергією та порушником обов’язково вноситься в касу або на поточний рахунок Товариства цільовий внесок на розвиток Товариства у розмірі, встановленому рішенням загальних зборів уповноважених представників або Правління.

3.5. По протипожежним заходам:
Кожний член Садівничого Товариства ЗОБОВЯЗАНИЙ:
3.5.1. Користуватися електрикою тільки при справній електропроводці, запобіжниках і вимикачах. Не допускається застосування «жучків» замість плавких вставок.
3.5.2. Обережно поводитися з вогнищами, розводити їх тільки на своїй ділянці в присутності Садівника або дорослих членів його сім’ї. Забороняється розведення багать при сильному вітру.
3.5.3. Дотримуватися загальних правил протипожежної безпеки.

3.6. По фінансових розрахунках:
Кожний член Садівничого Товариства ЗОБОВЯЗАНИЙ:
3.6.1. Сплачувати членські та цільові внески в розмірах і в строки, затверджені зборами уповноважених представників ГО СТ «ДЕЛЬТА».
3.6.2. Членські внески вносити щорічно будь-якими частинами до кінця поточного року в повному обсязі. Борги по членським внескам за попередні роки з 1 січня поточного року оплачується за тарифами поточного року.
3.6.3. Щомісяця оплачувати використану електроенергію та воду. Подавати показання засобів обліку електроенергії і води і вносити оплату не пізніше 1 числа місяця, що настає за розрахунковим. Забороняється оплачувати електроенергію та воду наперед.

4. ПРАВИЛА ТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН.

4.1. Утримання домашніх тварин не повинно порушувати громадський порядок.
4.2. Забороняється залишати на ділянках після від’їзду безпритульних тварин.
4.3. Садівники, які мають собак, зобов’язані утримувати їх на ділянках або на прив’язі, або в надійно обгородженому місці.
Забороняється випускати собак на вулиці. Собаки на вулицях можуть перебувати тільки на поводку із супроводжуючим.
4.4. Домашніх тварин можна вигулювати, тримаючи на руках або на повідку, довжина якого повинна забезпечувати впевнений контроль над твариною (собаки бійцівських і службових порід повинні вигулюватися з намордниками).
4.5. Власники домашніх тварин несуть повну відповідальність за тілесні ушкодження і / або шкоду майну, завдані тваринами.
Всі домашні тварини, виведені за межі ділянки, повинні бути щеплені і зареєстровані в установленому порядку. Про наявність собак бійцівських порід Садовод інформує Правління в письмовому вигляді.

5. ЗМІНА ВЛАСНИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

5.1. При продажу ділянки або іншій формі її відчуження Власник, колишній чи новий, зобов’язаний повідомити Правління про здійснення цієї операції. Після отримання свідоцтва про державну реєстрацію права на володіння земельною ділянкою новим Власником копія надається в Правління.
5.2. Якщо після зміни Власника виявляються борги колишнього Власника Товариству, вони зобов’язані бути погашені новим Власником.
5.3. Новий власник повинен написати заяву в Правління про вступ в члени Товариства і заплатити вступний внесок, затверджений на загальних зборах Садівників.
5.4. Особи, що не є членами Товариства не мають права на користування об’єктами інфраструктури та майном Товариства.
За порушення Садівником або членами його сім’ї «Правил внутрішнього розпорядку» Правління Товариства має право накласти на нього стягнення, вимагати відшкодування збитків, поставити перед зборами уповноважених представників питання про виключення його з членів садівничого Товариства.

З усіх питань можна звертатися в Правління громадської організації садівничого Товариства «ДЕЛЬТА».

Прийом Голови Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА» –
кожну суботу з 9.00 до 13.00.

Поштовий адрес:
ГО СТ «ДЕЛЬТА»,
а/я 250
м. Южне. 65481.

Місце розташування ГО СТ «ДЕЛЬТА»:
Одеська область, Лиманський район, Сичавська сільська рада,
СМ «Тилигул-Кошари», вул. Центральна, 2110.

Delta
Author: Delta

Дельта

Delta

Дельта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *