Правила користування електроенергією

ПРАВИЛА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕЛЬТА»
(ГО СТ «ДЕЛЬТА»)

1. Данні Правила являються обов’язковими для усіх споживачів електричної енергії в ГО СТ «ДЕЛЬТА».

2. Споживання електроенергії в ГО СТ «ДЕЛЬТА» регулюється Правилами роздрібного ринку електричної енергії (затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р № 312) (далі – ПРРЕЕ) та установчими документами ГО СТ «ДЕЛЬТА».

3. Користування електричною енергією споживачами ГО СТ «ДЕЛЬТА» здійснюється на підставі Договору.

4. Бажаючі стати споживачами електричної енергії в ГО СТ «ДЕЛЬТА», не повинні мати заборгованості перед ГО СТ «ДЕЛЬТА», згідно чинного статуту ГО СТ «ДЕЛЬТА».

5. Підключення до електромереж ГО СТ «ДЕЛЬТА» здійснюється згідно Технічним умовам.

6. Вартість підключення до електричних мереж ГО СТ «ДЕЛЬТА» встановлюється Правлінням ГО СТ «ДЕЛЬТА».

7. Тариф на електричну енергію в ГО СТ «ДЕЛЬТА» складається з вартості на електричну енергію встановленою НКРЕКП та затвердженими Правлінням ГО СТ «ДЕЛЬТА» обґрунтованими витратами на утримання технологічних електричних мереж.

8. Межа балансової належності споживача в електричних мережах ГО СТ «ДЕЛЬТА», встановлена в точці приєднання проводу абонента до електромереж на ПЛ-0,4 кВ. Межа експлуатаційної відповідальності споживача встановлена на вихідних клемах вузла вимірювання.

9. Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

10. Споживач зобов’язаний:
– забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок, утримувати власні мережі у стані, що відповідає вимогам нормативних документів, збереження і цілісність установлених на власній території розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб;
– щомісячно сплачувати кошти за фактично спожиту електричну енергію. Розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електроенергії приймається місяць з 20 числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 1 числа наступного місяця;
– невідкладно повідомляти про недоліки в роботі засобу обліку електричної енергії та пошкодження пломб уповноваженим представникам ГО СТ «ДЕЛЬТА»;
– забезпечити безперешкодний доступ до засобів комерційного обліку електричної енергії для технічної перевірки, вимірювання показників якості електричної енергії, контролю за рівнем споживання, а також для виконання відключення та обмеження споживання електричної енергії;
– забезпечити охоронну зону повітряної лінії електропередач (відстань по горизонталі від неізольованих проводів повітряної лінії електропередач (далі до 1 кВ) до елементів будівель і споруд має бути не менше ніж 2 м (до ПЛ-10 кВ охоронна зона становить 10 м.), до дерев і кущів має бути не менше ніж 1 м з кожного боку повітряної лінії );
– не наближатися до проводу, що лежить на землі під повітряною лінією, на відстань меншу за 8 метрів, про дане виявлення необхідно негайно повідомити уповноважених представників ГО СТ «ДЕЛЬТА» та встановити, якщо це можливо, попереджувальні знаки.

11. Планова заміна приладів обліку електричної енергії, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, для чергової повірки або ремонту здійснюється за рахунок власника даного приладу.

12. За несвоєчасну оплату платежів за спожиту електроенергію, понад обумовлений термін, ГО СТ «ДЕЛЬТА» має право нарахувати додаткові платежі згідно з відповідними рішеннями Правління та Загальних зборів уповноважених представників.

13. У разі зміни розміру внеску на електроенергію надлишок (переплата) оплаченої, але не спожитої електричної енергії зараховується споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими тарифами в наступному розрахунковому періоді.

14. При припиненні користування електричною енергією на термін більше ніж на два календарних місяці споживач має повідомити ГО СТ «ДЕЛЬТА» про дане рішення письмово, але не пізніше як за 20 робочих днів.

15. У разі виявлення несанкціонованого користування електричною енергією, порушення споживачем ПРРЕЕ, Правил діючих на ГО СТ «ДЕЛЬТА», несплату членських або цільових внесків поза обумовлений термін або порушення інших правил встановлених чинним законодавством, припинення електропостачання даному споживачу виконується на протязі 10 днів від дня виявлення порушення.

16. У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками ГО СТ «ДЕЛЬТА») письмового повідомлення споживачем електричної енергії у ГО СТ «ДЕЛЬТА» про виявлені ним пошкодження приладів (систем) обліку, пошкодження або зрив пломб та за відсутності явних ознак втручання в роботу приладів (систем) обліку Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією (далі Методика) не застосовується.

17. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення Правил користування електричною енергією або інших установчих документів на ГО СТ «ДЕЛЬТА» проводиться згідно Методики.

18. Забороняється надавати електричну енергію іншим власникам та користувачам земельних ділянок. При виявленні такого факту передачі, власник (користувач), який передавав електроенергію відключається від електропостачання.

19. Розмір цільових внесків за розкрадання електричної енергії та/або порушення інших Правил поширених на ГО СТ «ДЕЛЬТА» встановлюється Правлінням ГО СТ «ДЕЛЬТА».

20. Забороняється припинення електропостачання споживачу у державні свята та напередодні вихідних.

21. Працівникам ГО СТ «ДЕЛЬТА» забороняється виконання робіт на ПЛ або в електроустановках у вологу погоду (дощ, сніг, град, ожеледь) та сильний вітер.

22. Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА» підключає споживача електричної енергії на протязі 5 робочих днів від дня оплати споживачем відповідних цільових внесків.

23. Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА» зобов’язане надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості електропостачання.

24. Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА» зобов’язане у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів про вартість та умови надання послуг, та порядок розрахунків.

25. Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА» не несе відповідальності за завданні споживачу збитки у разі недотримання договірних обсягів постачання електричної енергії, якщо таке недотримання відбулося внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб.

26. Правління ГО СТ «ДЕЛЬТА» не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у порядку, встановленому цими правилами, ПРРЕЕ, установчими документами ГО СТ «ДЕЛЬТА» або іншими нормативними документами встановленими чинним законодавством.

27. Спірні питання, які виникають між відповідальними учасниками роздрібного ринку щодо проведення розрахунків за електричну енергію, вирішуються сторонами в установленому законодавством порядку, у тому числі шляхом переговорів або у судовому порядку.

 

Голова Правління
ГО СТ «ДЕЛЬТА»                                                                        І.І. Номеровський

Delta
Author: Delta

Дельта

Delta

Дельта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *