ВИТЯГИ з Рішень загальних зборів уповноважених представників

Рішення Загальних зборів уповноважених представників
від 16 січня 2019р. Протокол № 29

 • Встановити, що при повторному підключенні електроенергії та/ або води після відключення за будь-яке порушення, член Товариства сплачує обов’язковий внесок на розвиток Товариства у сумі 500 грн.
 • Встановити, що при вступі до членів Товариства кандидат на вступ вносить вступний внесок у розмірі 500 грн.
 • Встановити, що при вступі до членів Товариства кандидат на вступ, який є близьким родичом попереднього члена Товариства вносить вступний внесок у розмірі 200 грн.
 • Встановити, що членські внески за поточний рік повинні бути сплачені будь-якими частинами  до кінця поточного року в повному обсязі.
 • Встановити, що оборотні кошти Товариства можуть розміщуватись на короткострокових депозитних вкладах в обслуговуючій установі банку.

Рішення Загальних зборів уповноважених представників
від 24 січня 2017р. Протокол № 27

 • Встановити що:
  • члени ГО СТ «ДЕЛЬТА», які допустили заборгованість по сплаті членського внеску на строк більше 3-х місяців, наступних за розрахунковим роком, зобов’язані погасити заборгованість та сплатити додатковий цільовий внесок на розвиток Товариства у розмірі 25% від розміру членського внеску.
  • члени ГО СТ «ДЕЛЬТА», які допустили заборгованість по сплаті членського внеску більше 6-ти місяців, наступних за розрахунковим роком, зобов’язані погасити заборгованість та сплатити додатковий цільовий внесок на розвиток Товариства у розмірі 50% від розміру членського внеску.
  • члени ГО СТ «ДЕЛЬТА», які допустили заборгованість по сплаті членського внеску більше 9-ти місяців, наступних за розрахунковим роком, зобов’язані погасити заборгованість та сплатити додатковий цільовий внесок на розвиток Товариства у розмірі 75% від розміру членського внеску.
  • члени ГО СТ «ДЕЛЬТА», які допустили заборгованість по сплаті членського внеску більше 12-ти місяців, наступних за розрахунковим роком, зобов’язані погасити заборгованість та сплатити додатковий цільовий внесок на розвиток Товариства у розмірі 100% від розміру членського внеску.
 • У разі несвоєчасної оплаті використаної  електроенергії або води член Товариства зобов’язаний сплатити пеню у розмірі та строки, встановлені Правлінням Товариства.

Решение общего собрания уполномоченных представителей ОО СТ «Дельта»
от 28 января 2016г. Протокол № 26

 • Приостанавливать подачу воды и электрического света членам Товарищества, имеющим задолженность по членским взносам.
 • Долги по членским взносам за все предыдущие годы оплачиваются по тарифам текущего года в порядке календарной очередности возникновения задолженности.
 • За использованную электроэнергию и воду вносить оплату ежемесячно до 1 числа каждого месяца.
 • Оплачивать электроэнергию и воду наперёд запрещается.
 • Запрещается передача электроэнергии и воды другим владельцам и пользователям земельных участков. При обнаружении такого факта передачи, владелец (пользователь), передававший свет или воду  отключается от электроснабжения и водообеспечения.
 • Потребители электроэнергии или воды, у которых было обнаружено несанкционированное потребление или воровство  электрической энергии или воды обязаны внести целевой взнос на развитие ОО СТ «ДЕЛЬТА» в размере 10 000 грн.
 • Запретить на садовых земельных участках заниматься любыми видами предпринимательской (коммерческой) деятельности, выполнять авторемонтные, столярные и другие работы, которые связаны с профессиональной деятельностью.
 • Не члены товарищества обязаны вносить оплату за пользование объектами инфраструктуры товарищества в 2-кратном размере от установленного на текущий год членского взноса независимо от того какими объектами инфраструктуры они пользуются.

Рішення Загальних зборів уповноважених представників
від 12 грудня 2013р. Протокол № 24

 • Прилади обліку електричної енергії встановлюються з зовнішньої сторони у доступному для обліку та контролю місці або іншому об’єкті споживача, що дає доступ для здійснення обліку споживання електричної енергії.
 • Енергопостачальник відключає споживача від мережі електричної енергії у разі:
  • самовільного підключення до електричної мережі;
  • розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку  або зриву пломби;
  • порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію;
  • невиконання припису контролера з обліку електроенергії.
 • При вступі в члени садівничого товариства та переоформленні однієї земельної ділянки на іншого власника стягуються прострочені платежі попереднього власника.
 • Прийом в члени товариства проводиться правлінням за письмовою заявою та у разі надання необхідної документації, що підтверджує право власності згідно діючому законодавству України, особи що вступає. Особа, що вступає вважається членом товариства при позитивному рішенні правління після сплати вступних, членських та цільових внесків.
 • Особа, яка набула права власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї, зобов’язана повідомити про це садівниче товариство із зазначенням:
  • кадастрового номера або державного акту на право власності на землю (при наявності)  та площі земельної ділянки;
  • прізвище, ім’я, по батькові нового власника;
  • місце проживання нового власника та його поштова адреса, номер телефону;
  • пенсійне (пільгове) посвідчення (при наявності).
 •   Член товариства зобов’язаний: у 10-ти денний термін повідомити правління садівничого товариства в разі зміни місця проживання, номера телефону або прізвища.
Delta
Author: Delta

Дельта

Delta

Дельта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *